topik

281 tekstów – auto­rem jest to­pik.

Ga­daj z dupą to cię osra.

* Może brzyd­ko, ale dobitnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 czerwca 2015, 14:44

Wszys­tko w nad­mia­rze jest niez­dro­we, na­wet życie. Dla­tego się za­bija­my, czasem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 czerwca 2015, 23:48

Jest ku­pa, ale czys­ta dupa.

* przep­raszam za nieestetyczność 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 czerwca 2015, 16:10

Sa­mi bu­duje­my włas­ne klat­ki, po­tem do nich wchodzi­my i zat­rzas­ku­jemy się w nich. Wte­dy uświada­miamy so­bie, że za­pom­nieliśmy zro­bić klucz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 października 2014, 21:37

Ból wyz­naczni­kiem granic. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 sierpnia 2014, 12:57

znaczenia

po­zamy­kane niewidzial­ne drzwi
w ok­nach cuk­ro­we kraty
przez­roczys­te szafki
ko­lor szarością
mięso jest kością
słowa nożami
jedze­nie żyletkami
ok­ruszki obiadem
po­wiet­rze czadem
łóżko koszmarem
koszmar utopią
ból przyjemnością
przy­jem­ność a rani
słońce cię pali
sil­ny się żali
słaby a żyje
mądry a da­je w szyję
tłuszcz jest brzydotą
sta­ruszka jest młodą
dziec­ko dorosłe
uczo­ny osłem
słodycz goryczą
im­pre­za stypą
za­rażamy się grypą
oku­lary słoneczne
kłam­stwa w oczach są bezpieczne
uczu­cie masz w bucie
ser­ce to kłucie
źre­nice nie widzą
uszy zatkane
us­ta pozamykane
dzień nocą
wodą jest wóda
życie tu to ułuda 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2014, 20:00

Dusza się rusza
tyl­ko dwa razy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 22 sierpnia 2014, 21:07

Ból

Dusza się nie rusza
Gdy bo­li Cię ciało
wcześniej ciag­le: mało
na on­ko­logii serc złamanych
Nie ma 
Są tyl­ko oceany bólu w oczach
(to­pimy się samotnie)
Nie uszlachet­nia, nie uczy
Męczy, wy­kańcza
Poz­ba­wia powietrza
Wciąga nas i pochałania
Do piekła na ziemi wnętrza 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 sierpnia 2014, 10:23

wiersz osobisty

Jes­tem
kośćmi pok­ry­tymi dziew­częcą skórą
Stoję i mówię tak jak­by obok
Ale jed­nak wewnątrz w środku
Otoczo­na kra­tami wrzeszczę błaga­nia o wol­ność
Ale nikt nie słyszy
Na­wet ja i mo­ja powłoka uk­ry­wamy to odruchowo
Przed sobą
Uda­jemy przed innymi
Ale to i tak nie ma sensu
Ból udręki, niemo­cy, więzienia niedo­paso­wania, strachu, sa­mot­ności, in­ności
za­moczo­ny w destrukcji
Siedem­nasto­let­nie ciało płonie w ogniu
Fe­niks się nie odrodzi 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 maja 2014, 11:36

To nie słowa mogą zabić,
ale sposób w ja­ki je odbieramy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 kwietnia 2014, 09:17

topik

"Świat cię nie kocha. [...] Pamiętaj jednak, żeby robić swoje. Takie masz zadanie na tym trudnym świecie, musisz podtrzymywać swoją miłość i robić swoje choćby nie wiem co." http://notvern.tumblr.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

topik

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

31 maja 2016, 13:11oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko w nad­mia­rze jest [...]

6 czerwca 2015, 16:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gadaj z dupą to [...]

5 czerwca 2015, 19:03Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gadaj z dupą to [...]

5 czerwca 2015, 18:47Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gadaj z dupą to [...]